ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ
กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
เกี่ยวกับกระทรวง

หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมและ
กำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

นโยบายพลังงาน

หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมและ
กำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

องคมนตรีเป็นประธานในงานครบรอบ 60 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
17.05.2567
43

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในงานครบรอบ 60 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน กฟผ. ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระปรมาภิไธยชื่อเขื่อนว่า “เขื่อนภูมิพล” เมื่อปีพุทธศักราช 2500

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำเสนอ นายกฯ โชว์นวัตกรรมผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก
15.05.2567
18

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำเสนอนิทรรศการด้านพลังงานแก่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุม โดยเป็นนวัตกรรมการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก/ยางพารา ใช้เทคโนโลยีไพโรไลซีส ซึ่งน้ำมันที่ได้จะนำไปใช้กับเครื่องยนต์การเกษตรเป็นหลัก เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร นอกจากจะสามารถผลิตน้ำมันได้ในราคาถูกแล้ว ยังสามารถลดปริมาณขยะได้อีกด้วย โดยเทคโนโลยีนี้เกิดจากครูน้อย หรือ นายทวีชัย ไกรดวง ครูอัตราจ้างโรงเรียนใน จังหวัดสกลนคร ที่เกิดความสนใจ ทดลอง จนประสบความสำเร็จ

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี รับฟังชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
13.05.2567
35

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หลังได้รับการร้องเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก ถึงปัญหาเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากเครื่องสูบน้ำของโรงสูบน้ำไร่โคก - ไร่สะท้อน ที่ชำรุดเสียหายและยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซม ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขอให้ประชาชนมั่นใจเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่จังหวัดระยอง ไม่กระทบความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและการจ่ายก๊าซ
09.05.2567
131

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขอให้ประชาชนมั่นใจเหตุการณ์เพลิงไหม้บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ที่จังหวัดระยอง ไม่กระทบความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและการจ่ายก๊าซในเขตอุตสาหกรรม หลังการประขุมติดตามสถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่กระทบต่อการผลิตไฟฟ้า

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ปลัดกระทรวงพลังงาน นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย จ.พังงา
23.05.2567
2

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ (Solar Floating) บนเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี จ.พังงา ว่า ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน แต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่ที่ไฟฟ้าสายส่งยังเข้าไปไม่ถึง โดยเฉพาะบนเกาะต่าง ๆ ชุมชนบ้านเกาะหมากน้อย เป็นอีกพื้นที่ที่ไฟฟ้าสายส่งยังเข้าไม่ถึง ถึงแม้จะอยู่ห่างจากชายฝั่งไม่มากนัก แต่ยังเป็นพื้นที่ขาดแคลนพลังงาน บ้านเกาะหมากน้อยเป็นชุมชนขนาดใหญ่กว่า 300 ครัวเรือน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีเปิดงาน ERC Forum 2024
16.05.2567
9

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ พลังงานหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน (Renewable & Sustainable Energy Transition) ในพิธีเปิดงาน ERC Forum 2024 โดยมีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีระหว่างประเทศ

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ครั้งที่ 2
10.05.2567
10

กระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงาน ติดตามสถานการณ์ที่ มาบตาพุด จ.ระยอง หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ถังจัดเก็บสารไพรโรไลสิส
09.05.2567
18

กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ถังจัดเก็บสารไพรโรไลสิส แก๊สโซลีน ของ บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการผลิตอะโรเมติก (กลุ่มเส้นใยประดิษฐ์)  พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมพร้อมรับมือ

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงาน เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ!! โทรศัพท์จากมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
28.02.2567
49

เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ!! โทรศัพท์จากมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินการอัปเดตข้อมูล หลอกให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ขอเรียนว่า ”ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ ให้ดำเนินการใดๆ ทางโทรศัพท์ ขออย่าหลงเชื่อและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ทั้งสิ้น” หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 0 2140 6239-40 , 6250

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการภาคประชาสังคม
23.11.2566
119

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการภาคประชาสังคม

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสมทบองค์กฐินพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร
27.10.2566
113

กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสมทบองค์กฐินได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ บัญชีเลขที่ 980-5-19804-9 ชื่อบัญชี ”กฐินพระราชทาน กระทรวงพลังงาน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
เตือนภัยรูปแบบใหม่ !!! ** ห้ามสแกนเด็ดขาด ** อาจถูกดูดเงินจนหมดบัญชี
24.10.2566
100

เตือนภัยรูปแบบใหม่ !!! คนร้ายจะนำใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำหรือค่าไฟ ไปใส่ตู้ไปรษณีย์ตามบ้านหรือเสียบไว้ตามรั้ว โดยจะมีการแนบกระดาษที่ให้สแกนคิวอาร์โค้ดไปด้วย ** ห้ามสแกนเด็ดขาด ** อาจถูกดูดเงินจนหมดบัญชี ด้วยความปรารถนาดีจาก กระทรวงพลังงาน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
สถานการณ์พลังงาน
บริการประชาชน (e-Service)

Back-To-Top

faq-question

เหตุผลที่ควรเข้าเล่นเดิมพันกับเว็บ BETFLIX: เว็บสล็อตที่ยอดเยี่ยมในปี 2024 BETFLIX เป็นเว็บสล็อตที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติและข้อดีที่น่าสนใจมากมาย เพื่อให้คุณเข้าใจทั้งรายละเอียดและประโยชน์ที่คุณจะได้รับ เราขอนำเสนอเหตุผลหลักที่ทำให้ BETFLIX เป็นเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักพนันในปี 2024 นี้