ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ
กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
เกี่ยวกับกระทรวง

หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมและ
กำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

นโยบายพลังงาน

หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมและ
กำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
21.09.2566
13

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงานเสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน
13.09.2566
162

วันนี้ (วันที่ 13 กันยายน 2566) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนในการลดภาระค่าใช้จ่าย ด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ประกอบกับสถานการณ์พลังงานในตลาดโลกเข้าสู่ในไตรมาสที่ 4 (ฤดูหนาว) ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงพลังงานจึงเสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 2 ด้าน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ยินดีต้อนรับ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
06.09.2566
103

ยินดีต้อนรับ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
25.07.2566
84

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณ Lobby อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิลปะ ปีที่ 9 ในหัวข้อ “Energy For All”
11.09.2566
21

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิลปะ ปีที่ 9 ในหัวข้อ “Energy For All” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการประกวดวาดภาพ เป็นเวทีที่ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ มุ่งเน้นให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของพลังงาน รู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดมากถึง 634 ผลงาน ในประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. ประเภทอุดมศึกษาและ ปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป โดยมีรางวัลทั้งหมด 64 รางวัล เงินรางวัลรวม 1,120,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงานคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จำนวน 2 รางวัล
08.09.2566
15

สำนักงาน กพร. จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 กันยายน 2566 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคารอิมเเพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานคว้ารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานคว้ารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ระดับก้าวหน้า)

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงาน ซ้อมแผนฉุกเฉินน้ำมันและก๊าซ ร่วมกับศูนย์วิจัยพลังงานแห่งเอเชียแปซิฟิก เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมกระชับความร่วมมือเอเปค
06.09.2566
34

วันนี้ (5 กันยายน 2566) นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงานให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC Oil and Gas Security Exercise (OGSE) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยมี Dr. Kazutomo Irie ประธานศูนย์วิจัยพลังงานแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Energy Research Centre: APERC) ร่วมกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย โดยการประชุม OGSE เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและ APERC ภายใต้กรอบความร่วมมือ APEC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการและบุคลากรในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงด้านน้ำมันและก๊าซในภูมิภาคเอเปค โดยที่ประชุมได้มีการซ้อมแผนเพื่องรองรับสถานการณ์จำลองฉุกเฉิน Exercise Model Procedure (EMP) ทั้งในภาคก๊าซและน้ำมัน ตลอดจนมีแบ่งกลุ่มเพื่อซักซ้อมสถานการณ์สมมุติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคนโยบาย ภาคธุรกิจด้านน้ำมันและก๊าซเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวกว่า 50 คน ทั้งนี้ การประชุม OGSE ยังช่วยเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานด้านพลังงานเอเปค ครั้งที่ 66 (EWG 66) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงพลังงานมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 อีกด้วย

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงานเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “องค์กรไร้ความรุนแรง” ประจำปี 2566
06.09.2566
11

นางสาวพัชรี  จงรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้แทนกระทรวงพลังงาน เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “องค์กรไร้ความรุนแรง” ประจำปี 2566  ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงาน ขอเรียนแจ้งว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักพิมพ์ที่แอบอ้างชื่อกระทรวงพลังงานเพื่อขายโฆษณา
19.07.2566
41

ตามที่ ”สำนักพิมพ์ ทยิดา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด” ได้ส่งหนังสือไปตามบริษัทต่างๆ เพื่อประกาศขายโฆษณาลงในหนังสือทำเนียบกระทรวงพลังงานปี 66 ผลักดันไทยสู่ Net Zero หรือ เรื่องอื่นๆ นั้น กระทรวงพลังงาน ขอเรียนแจ้งว่า กระทรวงพลังงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักพิมพ์ที่แอบอ้างชื่อกระทรวงพลังงานเพื่อขายโฆษณา

ดูทั้งหมด

Hover Icon
พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
31.03.2566
55

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพปีที่ 9 หัวข้อ ”Energy For All”
15.03.2566
919

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพปีที่ 9 หัวข้อ ”Energy For All”

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงาน ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าประจำปี 2565
21.10.2565
142

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีกำหนดการทอดผ้าป่าในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ วัดนางนองวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ดูทั้งหมด

Hover Icon
สถานการณ์พลังงาน
บริการประชาชน (e-Service)

Back-To-Top

faq-question