วันนี้ (30 พ.ย. 2565) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ เข้ารับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน มอบโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล พร้อมมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022” แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในงานประกาศรางวัลความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่แห่งปี “Digital Government Awards 2022” (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565) จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล


BFD181FC-1961-4B20-ABE8-B0850617D49E        สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับรางวัลพัฒนาการดีเด่น โดยรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง จำนวน 53 รางวัล แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ (1) รางวัลพัฒนาการดีเด่น จำนวน 5 รางวัล (2) รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล จำนวน 5 รางวัล (3) รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) จำนวน 5 รางวัล (4) รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) จำนวน 19 รางวัล (5) รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลจำนวน 3 รางวัล (6) รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด (7) รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม จำนวน 10 หน่วยงาน และ (8) รางวัลสำหรับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (CEO) จำนวน 1 รางวัล โดยพิจารณารางวัลจากผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2565 จากหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 324 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ) จังหวัดละ 21 หน่วยงาน รวม 1,609 หน่วยงาน


 236E4DCD-5A6A-4CBA-B879-3640605757A7 

98AE502E-ACDD-4991-923A-604A71460CA9

D96FF585-B13E-459C-882A-B8EA1CD6E94A

089C0BA2-E015-4DBA-8484-4B5B2065E8E4

1BC49D57-EA9B-4951-884D-718462E846836ABD9F18-2710-475E-9D0D-D07B2330F85B