วันนี้ (29 ตุลาคม 2565) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2565 พร้อมนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ร่วมถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดนางนองวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ ยังได้มอบเงินบำรุงโรงเรียนและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนวัดนางนอง และมอบเงินสนับสนุนวงดุริยางค์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
     ต่อมา ประธานในพิธีได้นำคณะฯ ร่วมถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่า ประจำปี 2565 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดนางนองวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร