พีระพันธุ์ ห่วงประชาชน จากปัญหาน้ำมันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ สั่งการให้หน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติใน 1 - 2 วันนี้
จากกรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาน้ำมันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันแรกที่กระทรวงพลังงานออกมาตรการลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชน ทำให้ก่อนวันที่ 7 พฤศจิกายน ประชาชนจึงชะลอการเติมน้ำมัน และมาเติมในวันที่ 7 พฤศจิกายน พร้อมกัน ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการลดราคาน้ำมันในปริมาณที่สูง ทำให้ตัวเลขการเติมน้ำมันในวันที่ 7 พฤศจิกายน พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมาก สถานีบริการน้ำมันจึงมีน้ำมันไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย อย่างไรก็ตาม นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มิได้นิ่งนอนใจ สั่งการให้หน่วยงานแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายน้ำมันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติใน 1 – 2 วันนี้